Home Blog Kontakt Kulaté stoly

Registrujte se zdarma jednou z možností

REGISTRACE PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

Proč se (sebe)vzdělávat

ČLÁNEK 4 MIN


Svět se mění. To je jasné. Můžeme dělat víc, než kdy dříve, a svět je stále rychlejší a komplexnější. Je to způsobené právě technologickou změnou, která má v porovnání se sociálními změnami exponenciální růst. Z určitého úhlu pohledu to popisuje Mooreův zákon.

Revoluce je tady opět

Bezpochyby lze konstatovat, že přichází digitální revoluce. Po vzoru revoluce průmyslové nás čekají velmi zásadní změny. Rozdíl je v tom, že budou ve větším rozsahu a za kratší dobu. Technologie od základu přemění tradiční odvětví - příkladem nechť je Uber.

Být nepostradatelný

A právě tyto změny přináší a přinesou brutální automatizaci velké spousty činností, které dnes dělá člověk. Na druhé straně vznikne i řada nových příležitostí: nový přístup k řešení problémů, budou potřeba zcela jiné dovednosti apod. S ohledem na globalizaci (způsobenou technologiemi) je v době digitální naprosto klíčové udržení si konkurenceschopnosti, tedy soubor vlastností, zkušeností, dovedností a schopností, které z vás udělají nepostradatelného člověka, čímž si zajistíte obživu do budoucna.

Takže bohužel..zase se učit.


V kontextu těchto velkých změn a zvyšování komplexity světa je zřejmé, že vzdělání je v dnešní době a blízké budoucnosti (hovoříme o jednotkách let) absolutně nejdůležitější za celou existenci lidstva.


Klíčové kompetence pro následující roky:


Ondřej

Kam dál?

Podcast: co to je a proč to musíte vědět?

Co musíš umět pro úspěšnou kariéru

Kde začít hledat vysněnou praxi