Home Blog Kontakt Kulaté stoly

Registrujte se zdarma jednou z možností

REGISTRACE PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

Kompetence budoucnosti - co musíš umět pro úspěšnou kariéru

ČLÁNEK 4 MIN


Podle Amerického Ministerstva práce, 65% žáků základních škol, bude v budoucnu vykonávat práci, která ještě nebyla vynalezena. Co umí a co se budou muset naučit millennials?


Silné stránky této generace jsou:

• Schopnost prioritizace velkého množství důležitých požadavků v omezeném čase

• Orientace na výsledky

• Vysoká integrita myšlení

• Porozumění technické stránce byznysu.

(Podle výzkumu Human Capital Institute)


Generace Y, v porovnání se svými rodiči, je více náchylná riskovat, méně opatrná. Dává přednost širším možnostem kariérového rozvoje a flexibility, před stabilitou práce. Také je zpravidla více idealistická, než pragmatická, takže jí lákají k organizace a podniky s jasnými hodnotami a smysluplnou činnosti.


Co chybí generaci Y?

Výzkum ukázal, že kompetence chybějící budoucím leaderům generace Y, jsou:

Zmíněné kompetence souvisí s kritickým myšlením, které je nezbytné rozvíjet v době informačního přehlcení.


Jazyk, seberozvoj a multikulturalita

Nezbytnou kompetencí, v naprosté většině oborů, je schopnost práce s informacemi, kterou milenials ovládají mnohem lepe, něž jejich rodiče. „Počítačová generace“ má ale horší komunikační dovednosti, schopnost vyjednávat a řešit konflikty. S komunikaci souvisí i jazykové kompetence jak v rodném, tak i cizím jazyce. Angličtina a další jazyky se brzy stanou nutností. Naprostou nutností je také schopnost efektivně se učit. V době, kdy se technologie a znalosti neustále mění, na trhu práce bude stála potřeba rekvalifikace a sebevzdělávání. Důležitá bude i schopnost mezikulturní komunikace, kterou už ted’ řeší nadnárodní společnosti.


Deset nejdůležitějších kompetencí na pracovním trhu v roce 2020:


  1. Schopnost komplexního řešení problémů

  2. Kritické myšleni

  3. Kreativita

  4. People Management

  5. Spolupráce a koordinace s ostatními

  6. Emoční inteligence

  7. Usuzování a rozhodování

  8. Orientace na služby

  9. Vyjednávání  

  10. Kognitivní flexibilita

(Podle zprávy „Future of jobs“ Světového Ekonomického Fora)


Je zřejmé, že generaci Y čeká řada výzev a složitých změn. Jsme ale dost dostatečně kreativní tyto výzvy vyřešit.

Kristina Shershun